Pályázatok

Az oldal folyamatos frissítés alatt áll!

Az oldal fő tartalma:

I. Elérhetőségek a támogatási kérelmekkel kapcsolatban

II. A projekt benyújtási időszakához kapcsolódó információk

III. Hasznos információk a LEADER pályázatok megvalósításához

IV. Hasznos információk a hiánypótláshoz

V. Nyertes LEADER pályázatok

VI. Pályázatokhoz kapcsolódó államkincstári közlemények

 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia lezárult hat pályázati felhívása:
1. Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-1-17

2. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, és infrastrukturális hátterének bővítése felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-2-17

3. Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér, és közösségi marketing tevékenységek támogatása felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-3-17

4. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-4-17

5. Mikrovállalkozások fejlesztése eszközbeszerzéssel a Balaton-felvidéken  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-5-21

6. Helyi fejlesztések támogatása felhívás kódja: VP6-19.2.1.-28-6-21

 

 

A rendelkezésre álló 748 millió Ft támogatásra az Éltető Balaton-felvidéki együttműködésben részt vevő 59 település vállalkozói, önkormányzatai, civil szervezetei nyújthatják be pályázataikat.

800px-Hungary 

 

A korábbi évekhez hasonlóan az ÉLTETŐ a pályázat benyújtási határidőket megelőzően több tájékoztató fórumot is tart. Ezek időpontjáról a www.eltetobalatonfelvidek.hu honlapunkon, Facebook oldalunkon és hírlevélben tájékoztatjuk az érdeklődőket.


I. Elérhetőségek a támogatási kérelmekkel kapcsolatban

 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információ kérés esetén pályázóink részére ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:
Cím: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, 8330 Sümeg, Váralja utca 6.
e-mail cím: kozpont@balatonleader.hu
Tel: +36-87/350-111
Mobil: +36-70/654-3277

 

Korábbi tájékoztató fórumok

Előadási anyagok:

1. számú felhívás

2. számú felhívás

4. számú felhívás

5. számú felhívás

6. számú felhívás


 

II. A projekt benyújtási időszakához kapcsolódó információk

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében összesen 5 helyi pályázati felhívás jelent meg.

Ezek itt letölthetőek:

 1. Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása LEZÁRULT
 2. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, és infrastrukturális hátterének bővítése LEZÁRULT
 3. Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér, és közösségi marketing tevékenységek támogatásaLEZÁRULT
 4. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása LEZÁRULT
 5. Mikrovállalkozások fejlesztése eszközbeszerzéssel a Balaton-felvidéken – LEZÁRULT
 6. Helyi fejlesztések támogatásaLEZÁRULT

A helyi felhívásokhoz tartozó legfontosabb dokumentumok:

Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz (ÁÚF)

Fogalommagyarázat

Gyakran ismételt kérdések, értelmezések

A LEADER vidékfejlesztési program pályázatainak keretében az együttműködéseknek illetve a térség fejlesztési stratégiájában felvállalt specifikus céloknak különleges jelentősége van. A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tagjainak és a pályázóknak közös felelőssége.

A stratégia megvalósítása, az eredmények elérése mérőszámok, úgynevezett indikátorok segítségével követhető nyomon.

A stratégiában felvállalt indikátorok táblázata itt tölthető le.

 

A pályázatok elkészítésénél a stratégiában megfogalmazott célokhoz való illeszkedés érdekében a helyi felhívások legfontosabb részei a következők:

 

1.1. A helyi felhívás indokoltsága, célja

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

3.4.1.3. Egyéb elvárások – itt találhatóak azok az elvárások, amelyek a értékelési/pontozási szempontok többségét befolyásolják.

3.7.1. Indikátorok – itt azok az indikátorok találhatóak, amelyek konkrétan az adott helyi felhívásra vonatkoznak

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

           1. Nem hiánypótolható kritériumok

           2. Hiánypótolható jogosultsági szempontok

           3. Tartalmi értékelési szempontok

5. Finanszírozással kapcsolatos információk

6. Csatolandó mellékletek listája

 

A helyi felhívásokkal kapcsolatos további értelmezési, tájékoztató jellegű információk:

 

Együttműködési megállapodás formalap – Használata nem kötelező, de a megállapodás minimális adatigényét tekintve irányadó jellegű.

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület működési területén dolgozó ifjúsági szervezetek listája, elérhetőségekkel.

Együttműködési megállapodás formalap ifjúsági szervezettel – Használata nem kötelező, de a megállapodás minimális adatigényét tekintve irányadó jellegű.

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat minta

Árajánlat minta

A KKV (Kis- és középvállalkozások) fogalomjegyzéke

Együttműködésen alapuló közösségi média használatához kapcsolódó információ, segítségnyújtás

           1. Útmutató a Google térképen való megjelenéshez

           2. Éltető Balaton-felvidéki Együttműködésben részt vevők Facebook elérhetőségei
               (Kedvelések listájának elkészítési útmutatója)

           3. Bannerek, menüpontok közösségi honlapokhoz

                  www.eltetobalatonfelvidek.hu banner; www.eltetobalatonfelvidek.hu menüpont ajánlott grafikája

                  www.eltetovedjegy.hu banner; www.eltetovedjegy.hu menüpont ajánlott grafikája

                  www.balatonfelvidekitura.hu banner; www.balatonfelvidekitura.hu menüpont ajánlott grafikája

           4. Bannerek menüpontok a helyi termékek és szolgáltatások online népszerűsítéséhez

                  – “A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy logó: banner

                  – ÉLTETŐ Pont banner és menüpont ajánlott grafikája: banner1; banner2; banner3; banner4; banner5;

                     hivatkozási hely: http://eltetovedjegy.hu/uzletek/

                  – A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes termékek katalógusa banner és menüpont ajánlott

                     grafikája: banner1; banner2; banner3;

                     hivatkozási hely: http://eltetovedjegy.hu/termekkatalogus/             

                  – Turisztikai ajánló banner és menüpont ajánlott grafikája: banner1; banner2; banner3; banner4;

                     hivatkozási hely: http://balatonfelvidekitura.hu/turisztikai_ajanlo/

           5. HACS logó: logó1; logó2; logó3;

 

A Vidék Minősége védjegy minősítési eljárásnak megszervezését, lebonyolítását illetve felülvizsgálatát kizárólagosan a Vidék Minősége Egyesület végzi. Az ehhez szükséges árajánlatokat az alábbi e-mail címen lehet bekérni: videkminosege@videkminosege.hu

 

Fogalommagyarázat

272/2014 (XI.05.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

255/2014. (X.10.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

A helyi felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok az ÁUF 33-35. oldala tartalmazza.

Építési normagyűjtemény

HBB ügyrend

Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához

ENGY tételek import segédlet

 

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnél a helyi pályázati felhívásokkal kapcsolatos értelmezési kérdésekben tájékoztatást biztosítunk ügyfélfogadási időben: hétfőtől péntekig 9-15 óra között. Elérhetőségek: 87/350-111, kozpont@balatonleader.hu

Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét arra, hogy a megítélt támogatási összegek vonatkozásában az egy településen felhasználható forrás nem haladhatja meg a Helyi Fejlesztési Stratégia keretösszegének 20%-át.


III. Hasznos információk a LEADER pályázatok megvalósításához

 

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatás

Szükséges alapdokumentációk:

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei:

A 2016-2020 időszakra vonatkozó jogszabályok és a Széchenyi-2020 kötelező arculati elemei lesznek az irányadóak.

 • Arculati elemek projekttáblákhoz, hirdetésekhez, marketing eszközökhöz, szórólapokhoz, egyéb tájékoztatási kötelezettségekhez: Útmutató
 • Táblagenerátor program a projekttábla elkészítéséhez (megjegyzés a projekttáblán a HACS, azaz az Éltető logóját is szerepeltetni kell!)

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájához kötődő arculati elemek – használatuk az előző ponton túlmutató, azzal együtt értelmezendő

Általános információk:

 • A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam – amennyiben az ügyfél a benyújtását követően saját felelősségre nem kezdte meg – a támogatói okirat kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónap. Ez az időtartamot nevezzük a projekt megvalósítási időszakának, mely során a felhívásban előírt feltételeket teljesíteni kell. (A projekt megvalósítási időszakába nem tartozik bele a fenntartási időszak, mely a projektmegvalósítás befejezését követő naptól indul, mely időtartama 3 vagy 5 év.)
 • A Támogatói Okiratban jóváhagyott elszámolható kiadásokat kell figyelembe venni!
 • A Támogatói Okiratban jóváhagyott kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell!
 • 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10%-ával el kell számolni (kivétel: egyszeri elszámolás esetében)

Kifizetési kérelmek ütemezése:

 • egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül (pl.: mérföldkő dátuma: 03.31. kifizetési kérelem beadása: 04.15-ig legkésőbb)
 • időközi kifizetési kérelem: mérföldkövek között, legfeljebb egy adható be, abban az esetben, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200.000,- Ft-ot.
 • a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap
 • egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül a kedvezményezett köteles a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásáról szakmai beszámolót benyújtani a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a 272/2014.(XI.5.)Korm. rendelet 120.§ (1) bekezdése értelmében. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumok körét minden esetben a vonatkozó Felhívások, és a 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazzák

Eszközbeszerzés esetében benyújtandó dokumentációk

 1. Megrendelő/szerződés, elszámoló bizonylat (azaz számla), teljesítésigazolás, pénzügyi kiegyenlítést igazoló bizonylatok. (változás esetén az esetleges új árajánlatok)
 2. Kötelező rájegyzések az elszámoló bizonylatokon: cégszerű aláírás + projektazonosító szám + Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.” szöveget.
 3. Idegen nyelvű elszámoló bizonylat esetén a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot mellékelni szükséges.
 4. Minden esetben az eredeti bizonylatokat szükséges szkennelt formában benyújtani és a fentiekben nevesített kötelező rájegyzéseknek is az eredeti bizonylatokon kell szerepelni!
 5. Teljesítésigazolás: teljesítés igazolás lehet a kedvezményezettnek a számlára rávezetett cégszerű aláírása + a „teljesítést igazolom” szöveg, vagy külön dokumentum.
 6. Kifizetési bizonylat alatt a következőket kell érteni a 272/2014. Korm. rendelet 6. melléklet III. fejezet 5. pontja alapján:
  – bankszámla-kivonat, banki igazolás (net bankból kinyomtatott igazolások) vagy kiadási pénztárbizonylat,
  – egyszeres könyvvitelre kötelezettek esetén bankszámla-kivonat, pénztárjelentés vagy főkönyvi napló,
  – költségvetési intézményeknél bérköltség esetén a kincstár igazolása,
  – az állammal vagy önkormányzattal szemben adó vagy járulékok közötti átvezetés (összevezetés/kompenzáció),-
  – elszámolható értékcsökkenési leírás
  – Készpénzes számlák esetében önmagában a „Fizetve” rájegyzés nem fogadható el kifizetés bizonylataként. A pénzügyi teljesítés igazolására a készpénzes számlák esetében is be kell nyújtani a fentiekben nevesített dokumentumok valamelyikét.
 7. Nem nyújtható be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az -általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt –ellenértéke meghaladja a 1,5 millió forintot.
 8. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetében a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a MNB által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámolni.
 9. Gépek /berendezések esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)
 10. Gépek /berendezések esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)
 11. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.
 12. A kifizetési kérelem benyújtásánál a valós mennyiségek alapján kell elszámolni a támogatási keretek között.
 13. A projektben beszerzett technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett

Építési projekt esetében benyújtandó dokumentációk

 1. Az eszközbeszerzés 1-8 pontjában leírtaknak megfelelő dokumentációk
 2. Teljesítésigazolás: építés esetében a mérnök vagy műszaki ellenőr aláírásának is szerepelnie kell a bizonylaton – ha nincs külön teljesítés igazolás, mely tartalmazza az elvégzett munkálatokat.
 3. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében az engedélyt legkésőbb az első kifizetési igényléshez kell benyújtani
 4. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez használatbavételi engedélyt vagy tudomásul vételi igazolás. Nem engedélyköteles építésnél a záró kifizetési igényléshez műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
 5. Építés esetén kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése minden esetben kötelező (ÉNGY kódokat is tartalmazó részletes számításokkal alátámasztott, az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan). Építési engedélyköteles projekt esetében elektronikus napló vezetése  (Ha nem engedélyköteles, az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető)
 6. Alvállalkozói teljesítés esetén nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés mértékéről, és nyilatkozat az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről dokumentumok.
 7. Ha a fejlesztés környezeti hatásvizsgálat köteles, a környezeti hatástanulmány legkésőbb az első kifizetési igénylésig kell.
 8. ÉNGY szerinti bontású számlarészletező az építéssel kapcsolatos tételekről
 9. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat (megrendelő, szerződés, számla, és kapcsolódó bankszámlakivonatok, teljesítésigazolás, stb.) elkülönülten kell kezelni!

Rendezvény esetében

 1. A rendezvény előtti 30. napig meghívót kell küldeni a HACS-nak és az illetékes Kormányhivatalnak. A HACS-nak a kozpont@balatonleader.hu e-mail címre. A Kormányhivatalnak elektronikusan. (Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése → Új beadvány készítése menüpontban; Jogcím: LEADER Helyi felhívások (VP), Hivatkozott vonalkód: támogatási kérelem vonalkódja, Tárgy: HACS meghívó rendezvényre)
 2. A rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt az ezt követő kifizetési kérelemhez szükséges csatolni, mely tartalmazza:
  – a rendezvény helyszínét és időpontját,
  – célcsoport megjelölését,
  – a rendezvény célját és eredményét
  – legalább 10 db dátumozott fotót.
 3. Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.
 4. A rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket fel kell tüntetni (azaz támogatási projekttábla kihelyezése, szankció 5%) Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.
 5. IH Közlemény a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan

Helyi felhívásban előírt dokumentumok

 

Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés

 

A támogató okirat 9. számú mellékletében feltüntetett elért pontszámok alapján szükséges nyilatkozat és/vagy alátámasztó dokumentumok, igazolások benyújtása az egyes értékelési szempontokra vonatkozóan.

1. A projekt időtartama alatt létrehozott és stabilizált munkahelyek száma.

A támogatási kérelemben vállalt foglalkoztatotti létszám szinten tartásának, és a foglalkoztatotti létszám bővítésére tett vállalás teljesítését igazoló dokumentumok.

2. A projekt költségeinek hasznosulása a HFS illetékességi területének közvetlen vonzáskörzetében – veszprémi járás, ajkai járás, tapolcai járás, sümegi járás, balatonfüredi járás.

A költségtételekét alátámasztó bizonylatok alapján.

3. Együttműködő partnerek száma a projekt megvalósítása alatt.

Szükséges részletezni, hogy a támogatási kérelemben benyújtott együttműködési megállapodásokban vállalt feltételek hogyan, milyen módon teljesültek. (pl.: partnerrel való közös termékfejlesztés, marketingtevékenység, civil szervezet támogatása stb.). Fontos, hogy mindkét partner által vállalt tevékenységet igazoljuk. Az alátámasztás módja lehet például fotódokumentáció vagy egyéb igazoló dokumentum.

Néhány példa:

 • honlapon linkelhető bannerként népszerűsíti a partner tevékenységét – képernyőfotó az adott honlapról
 • a partner rendezvényeit, programjait kommunikációs oldalain népszerűsíti – képernyőfotó az adott kommunikációs felületről (facebook, honlap stb.)
 • a partner rendezvényeit, programjait saját termékfelajánlásokkal támogatja – partner igazolása/fotódokumentáció
 • a partner szórólapjait, prospektusait saját portáján kihelyezi – fotódokumentáció

4. Hozzájárulás a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez.

Szükséges részletezni, hogy hogyan valósultak meg a projekt során „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyes termékek ajánlása saját termékén, szolgáltatásán kívül. Azaz a projekt megvalósítása időszakában más “A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjeggyel rendelkező helyi termelő/szolgáltató tevékenységét hogyan, milyen módon népszerűsítette.

5. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése

Szükséges részletezni, hogy hogyan valósultak meg a projekt során a vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok és  amennyiben releváns az ezt alátámasztó dokumentációk benyújtása szintén szükséges. (pl.: 50 év feletti női alkalmazott igazolása)

6. Közösségi hasznú termékek és ajánlások kialakítása

 • Éltető Balaton-felvidék címszavú termék vagy,
 • 3 db turisztikai ajánló bemutatása a kifizetési kérelemben (a turisztikai ajánló elkészítését segítő sablon itt érhető el, mely irányadó jellegű, amelyet a kedvezményezett a saját arculatához igazíthat).

7. Közösségi szerepvállalás pályázati tevékenységnek megfelelő szakmai területen

 • Védjegyes pályázó esetén: igazolás, hogy az ügyfél minősítési vagy felülvizsgálati ellenőrzésen részt vett vagy nyilatkozat arról, hogy ezen részt fog venni. Az igazolást a HACS-tól szükséges igényelni!
 • Turisztikai tevékenységre pályázó esetén: a szakmai beszámolóban érdemes kitérni arra, hogyan vett részt a pályázó a balatonfelvidekitura.hu oldalán lévő túraútvonalak népszerűsítésében, fejlesztésében (pl.: túraútvonalak népszerűsítése saját kommunikációs felületein, kiadványaiban, tábla elhelyezése, útvonal felfestés, útvonal módosítás, szöveges alátámasztó dokumentáció módosítása, többnyelvűsítése stb.)

8. Részvétel a térségen belüli, stratégiához kapcsolódó együttműködésekben

 • A kedvezményezett vállalja, hogy 2020. december 01-ig részt vesz legalább 2 alkalommal a HFS keretében megvalósításra kerülő szakmai tanácsadáson, szakértői konzultáción, mentori találkozón, amely a HFS szakmai kapacitás fejlesztését is célzó intézkedése keretében valósul meg. – Ezen programok időpontjáról a eltetobalatonfelvidek.hu honlapon tájékozódhat. A szakmai kapacitást célzó pályázati döntések elhúzódása miatt az ezzel kapcsolatos főbb programok csúszással fognak megvalósulni, addig is a projekt megvalósítási időszakában az Éltető egyéb szakértői jellegű, szakmai programjain való részvétel szükségesszükséges a projekt megvalósítási időszakában. A részvételről szóló igazolást a HACS állítja ki,
 • melynek tartalmaznia kell, hogy az ügyfél mely konkrét HACS rendezvényeken vett részt. Az igazolás mellett jelenléti ív vagy egyéb dokumentum alátámasztása is szükséges
 • A kedvezményezett vállalja, hogy 2020.december 01-ig részt vesz legalább 2 alkalommal a HFS keretében megvalósításra kerülő a Balaton-felvidék népszerűsítését célzó akciókban, amelyek a HFS integrált, az egész térséget átfogó marketing és értékesítést ösztönző, szervező tevékenységek erősítését is célzó intézkedések keretében valósulnak meg. – Ezeknek az akcióknak időpontjáról a eltetobalatonfelvidek.hu honlapon tájékozódhat. A szakmai kapacitást célzó pályázati döntések elhúzódása miatt a főbb programok csúszással fognak megvalósulni, addig is célszerű az Éltető egyéb ilyen jellegű programjain való részvételt aktivizálni (pl: kommunikációs felületeken való népszerűsítés).
 • A kedvezményezett vállalja, hogy legalább 2020. december 01-ig együttműködik olyan szervezettel, amely a Balaton-felvidéken élő fiatalok helyben tartását, letelepedésük elősegítését is célozza a tevékenységei között. – A benyújtott ifjúsági szervezettel való együttműködési megállapodás tartalma alapján szükséges részletezni, hogy az adott vállalások hogyan teljesültek. Az erről szóló igazolást az adott ifjúsági szervezet adja ki.

9. Együttműködésen alapuló közösségi média használata

 • A kedvezményezett honlapján linkelhető bannerként vagy menüpontként megtalálható a www.eltetobalatonfelvidek.hu, www.eltetovedjegy.hu, www.balatonfelvidekitura.hu honlap – képernyőfotó az adott honlap azon oldaláról, ahol a bannerek megtalálhatóak
 • A kedvezményezett honlapján linkelhető bannerként vagy menüpontként megtalálható az Éltető Pont és a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes termékkatalógus, illetve a turisztikai ajánló  – képernyőfotó az adott honlap, azon oldaláról, ahol a bannerek megtalálhatóak

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása keretében az “3.4.1.3. Egyéb elvárások” alpontban felvállalt kötelezettségekhez kapcsolódó információk

 • A kedvezményezett a projekt megvalósítási időszakában részt vesz legalább egy, a HFS megvalósítása keretében szervezett rendezvényen, műhelymunkán, vagy látóúton, amely a Balaton-felvidéki együttműködéseket erősíti, “A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék”édjegyet, vagy a turisztikai kínálatot népszerűsíti. Ezen programok időpontjáról a eltetobalatonfelvidek.hu honlapon tájékozódhat. A szakmai kapacitást célzó pályázati döntések elhúzódása miatt az ezzel kapcsolatos főbb programok csúszással fognak megvalósulni, addig is a projekt megvalósítási időszakában az Éltető egyéb szakértői jellegű, szakmai programjain való részvétel szükséges a projekt megvalósítási időszakában. A részvételről szóló igazolást a HACS állítja ki, melynek tartalmaznia kell, hogy az ügyfél mely konkrét HACS rendezvényeken vett részt. Az igazolás mellett jelenléti ív vagy egyéb dokumentum alátámasztása is szükséges.
 • Rendezvények, műhelymunkák, vagy látóutak, amelyek a Balaton-felvidéki együttműködéseket erősítik, A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyet, vagy a turisztikai kínálatot népszerűsítik. – Ezekről a programokról az eltetobalatonfelvidek.hu honlapon adunk tájékoztatást.
 • A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes termelők, szolgáltatók elérhetőségei az eltetovedjegy.hu oldalon találhatóak meg.
 • Szakmai tanácsadások, szakértői konzultációk, mentori találkozók. –  Ezekről a programokról az eltetobalatonfelvidek.hu honlapon adunk tájékoztatást.
 • A Balaton-felvidék online népszerűsítését célzó akciók – Ezekről az akciókról az eltetobalatonfelvidek.hu honlapon adunk tájékoztatást.
 • Ha a megvalósítási időszakban a projekt keretében marketing tevékenység is megvalósul, akkor annak összhangban kell lennie a Helyi Fejlesztési Stratégia “Integrált, az egész térséget átfogó marketing és értékesítést ösztönző, szervező tevékenységek erősítését tartalmazó intézkedésben leírtakkal. – Ezzel kapcsolatban a Helyi Fejlesztési Stratégia 1.3.2. fejezete az irányadó (50. oldal)
 • Turisztikai ajánló minta azoknak, akik a projektjük kertében vállalták, hogy turisztikai ajánlót készítenek, illetve kínálatukban megjelenítik az Éltető Balaton-felvidéki együttműködésben részt vevő turisztikai szolgáltatókat, A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyeseket, a balatonfelvidekitura.hu honlapon található túraútvonalakat.

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakát illetően:

A felhívás előírja, hogy a kedvezményezettnek a projekt megvalósítási és 3 vagy 5 éves fenntartási időszakában a HACS felé tájékoztatási kötelezettsége van, amely kiterjed 3.4.1.2. fejezet alapján felvállalt az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokra és a 3.4.1.3 fejezet alapján felvállalt, illetve kötelező tevékenységekre, kötelezettségekre. A vállalás teljesítésére javasoljuk, hogy a projekt megvalósítása és fenntartása során e-mail-ben (kozpont@balatonleader.hu) tájékoztassa a HACS-ot az előírt adatszolgáltatási kötelezettségekről.


IV. Hasznos információk a hiánypótláshoz

 

Az alábbiakban a hiánypótlások benyújtásához kapcsolódó legfontosabb információkat gyűjtöttük össze:

 • A hiánypótlások elektronikus úton kerülnek kiküldésre a gazdasági társaságok és a non-profit szervezetek (önkormányzatok is) a cégkapun, egyéb ügyfelek esetében pedig az ügyfélkapun keresztül, ezért kérnénk minden pályázót, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel tárhelyükre érkező értesítéseket.
 • Az árajánlatos tételekhez kapcsolódóan nem megfelelően megadott adato(ka)t a  www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon a Kiemelt dokumentumok / NYOMTATVÁNYOK HIÁNYPÓTLÁSHOZ helyen elérhető formanyomtatványok teljes körű kitöltésével kell pótolni. A kitöltött formanyomtatvány(oka)t elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni hiánypótláshoz.
 • Formanyomtatványok hiánypótláshoz:
  Árajánlatos tételek esetében 
  Építés esetében
  Építési tételek esetében
  Hiánypótláshoz kapcsolódó formanyomtatványok érhetőek el a Magyar Államkincstár Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés honlapján
 • A támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdése alapján.
 • A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 60.§ (3) bekezdése értelmében hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. 
 • A hiányosságok pótlására a pályázóknak 15 nap áll rendelkezésre.
 • A hiánypótlások feldolgozása után esetlegesen hiánypótlás kiegészítés kiküldésére kerülhet sor, amelyek pótlását szintén a megjelölt formanyomtatványokon, a fenti szabályok figyelembe vételével kell benyújtani. A hiánypótlás kiegészítésben felmerült hiányosságok pótlására 5-8 nap áll a támogatási kérelmet benyújtók rendelkezésére.
 • A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 57/C.§ (4) bekezdése értelmében a felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. A támogatás alapját adott intézkedésre vonatkozóan a felhívás határozza meg.
 • A LEADER pályázatok hiánypótlásának teljesítésére elektronikus formában van lehetőség. A feltöltött útmutató lépésről lépésre ad segítséget a folyamat végrehajtásában.

V. Nyertes LEADER pályázatok

 

Az 1. felhívás (VP6-19.2.1.-28-1-17) pozitív elbírálásban részesült projektjei

A 2. felhívás (VP6-19.2.1.-28-2-17) pozitív elbírálásban részesült projektjei

A 3. felhívás (VP6-19.2.1.-28-3-17) pozitív elbírálásban részesült projektjei

A 4. felhívás (VP6-19.2.1.-28-4-17) pozitív elbírálásban részesült projektjei

A 5. felhívás (VP6-19.2.1.-28-5-21) pozitív elbírálásban részesült projektjei

A 6. felhívás (VP6-19.2.1.-28-6-21) pozitív elbírálásban részesült projektjei

 

6. felhívás (VP-19.2.1.-28-6-21) Szakmai beszámolók:


VI. Pályázatokhoz kapcsolódó államkincstári közlemények