Helyi Fejlesztési Stratégia 2023

 

Tisztelt Éltető Balaton-felvidékért Egyesületi tagunk!

Egyesületünk működésének egyik legfontosabb eleme a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése. A tagjaink részére jelentős fejlesztési lehetőségeket biztosító pályázati rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat a HFS legutóbbi (2014-2020-as) időszakának tapasztalatai alapján alább foglaljuk össze. Fontos megjegyeznünk, hogy a jelenlegi gazdasági, beruházási környezet jelentősen eltér az akkoritól ezért törekszünk arra, hogy a változásokat is figyelemmel kövessük.

 

1. Mi az a Partnerségi Megállapodás?

2. Melyek az úgynevezett „Operatív Programok”?

3. Mi az a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv?

4. Mi az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, mint LEADER szervezet feladata?

5. Mi az a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)?

6. Mire való a Projektötlet Adatlap, amelyet az Éltető küld a tagjainak?

7. Mikorra kell visszaküldenem a Projektötlet Adatlapot?

8. Milyen címre kell visszaküldenem a Projektötlet Adatlapot?

9. Mik azok az Éltető által tartandó Fórumok, konzultációk?

10. Mit csinál a Tervezői Koordinációs Csoport (TKCS)?

11. Mit jelent a „tervezői koordinációs időszak”?

12. Mit jelent a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének társadalmasítása?

13. Várhatóan mikor lesz az a naptári időszak, amikor el kell készítenem a pályázatomat?

14. Várhatóan mennyi időm lesz a pályázat elkészítésére?

15. Várhatóan milyen összegekre lehet majd pályázni?

16. El tudom készíteni a pályázatot magam is vagy pályázatíróra lesz szükségem hozzá?

17. Várhatóan milyen formátumú lesz a lesz a pályázat?

18. A pályázaton egyaránt indulhatnak intézmények-önkormányzatok, egyéni és társas vállalkozások valamint civilszervezetek?

19. Várhatóan mennyi idő telik a pályázat beadása és az elbírálása között?

20. Sikeres pályázat esetén az elbírálás és a folyósítás között várhatóan mennyi idő telik el?

21. Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás összegét egy összegben folyósítják vagy részletekben?

22. Szükséges önerő a pályázathoz?

23. Ha már volt az elmúlt időszakban sikeres LEADER pályázatom, akkor is pályázhatók?

24. Korábbi sikeres LEADER pályázat előnyt jelent?

25. Melyek azok az okok, amelyek már előzetesen is kizárják a pályázaton való részvételemet?

26. Az Éltető tud segíteni a pályázat elkészítésében?

27. Kihez fordulhatok a HFS-sel kapcsolatos kérdéseimmel?

28. Telefonon keresztül tud az Éltető a HFS-sel kapcsolatos segítséget nyújtani?

29. Adhat be projektötletet olyan szervezet, aki nem tagja az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek?

30. Milyen jellegű fejlesztési elképzeléseket várunk?

31. Például balatonfüredi székhelyű pályázó pályázhat-e, vagy elegendő, ha a pályázó telephellyel rendelkezik az Éltető működési körzetéhez tartozó 59 településének valamelyikén?

32. Mely települések tartoznak az Éltető működési területéhez?

33. Mi a HFS létrehozási folyamatának következő három lépése?

34. Mikor és hol lesznek HFS Tájékoztató Fórumok?

35. Mi hangzik el a HFS Tájékoztató Fórumokon?

36. Kik tartják a HFS Tájékoztató Fórumokat?

37. Hogyan lehet regisztrálni a HFS Tájékoztató Fórumokra?

38. A pályázatok utófinanszírozással vehetőek igénybe?

39. Mit jelent a pályázatoknál az utófinanszírozás?

40. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia átfogó céljai?

41. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia speciális céljai

42. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia várható felhívásai?

43. Mekkora a Helyi Fejlesztési Stratégia felhívásaira fordítható teljes összeg?

44. Melyek a SWOT analízis legfontosabb adattartalmai?

45. Mely településeken, mikor tartott HFS tájékoztató fórumokat az ÉLTETŐ?

46. Mennyi idő lesz a nyertes pályázat megvalósítására?

47. Egy szervezet hány db pályázatot nyújthat be?

48. Hol érhető el a Helyi Fejlesztési Stratégia?

49. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közgyűlése elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát?


A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KORMÁNYZATI ÉS EU-S HÁTTERE:

1. Mi az a Partnerségi Megállapodás?

Magyarország 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodása és Operatív Programjai széleskörű társadalmi egyeztetés és az Európai Bizottsággal folytatott szakmai egyeztetések alapján készültek el.

Az Európai Bizottság által 2022. december 22-én elfogadott Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a 2021–2027-es időszakban felhasználható, hazai társfinanszírozással együtt több mint 9700 milliárd forint összegű kohéziós forrásokat milyen fejlesztésekre fordítja az ország.

A következő évek uniós és hazai forrásait elsősorban:

 • a gazdaságélénkítésre,
 • a kis- és középvállalkozások támogatására,
 • a magyar települések erősítésére, valamint
 • a kutatás, fejlesztés és innovációs célú beruházásokra fordítják.

A Partnerségi Megállapodás mutatja be Magyarország fő kihívásait és kitűzi fejlesztési prioritásait. Rögzíti, hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források hogyan fogják támogatni Magyarország és az Európai Unió stratégiai céljait és meghatározza az uniós források eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit.

 
2. 
Melyek az úgynevezett „Operatív Programok”?

A forrásfelhasználás konkrét beavatkozásait az operatív programok tartalmazzák.
A 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz képest fontos változás, hogy a következő években már nem a Vidékfejlesztési Program (VP) határozza meg a vidékfejlesztési támogatási szabályokat, hanem a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv.


3. Mi az a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv?

A Közös Agrárpolitika 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország Stratégiai Terve alapozza meg, amely 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. Magyarország KAP Stratégia Tervet (ST) az Európai Bizottság 2022.11.07-én fogadta el.

KAP ST beavatkozás típusok:

 1. pillér a közvetlen támogatások,
 2. pillér a vidékfejlesztési támogatások.

A II. pillér intézkedései, vagyis a vidékfejlesztési támogatások három csoportra oszthatók fel:

 • gazdaságfejlesztési beavatkozások,
 • zöld beavatkozások és
 • megújuló vidék beavatkozásai, ez utóbbiban kap helyet a LEADER, ahol az intézkedés keretében az előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoport (HACS) Helyi Fejlesztési Stratégiáinak (HFS) elkészítését támogatják.

A LEADER SZERVEZETEK FELADATAI A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSÉBEN

4. Mi az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, mint LEADER szervezet feladata?

A LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.         

Jellemzői:           

– Alulról jövő kezdeményezéseket támogat a program. Ennek az az előnye, hogy a projektek a helyi lakosok tudásán és helyismeretén alapulnak, ebből következően az ő igényeiknek és a táj adottságainak megfelelő ötletek valósulhatnak meg.

– A másik fontos kulcsszó az összefogás. A LEADER a térségben élő emberek kreativitására, leleményességére, ötletességére alapoz, és ösztönzi a helyi civil szervezetek, intézmények, valamint vállalkozások összefogását és együttes munkájukat a térség fejlesztése érdekében.


5. Mi az a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)?

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország Stratégiai Tervének elfogadását követően elindult a LEADER program vonatkozásában a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. A Helyi Akció Csoportok HACS-ok (ilyen szervezet az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület) a KAP ST céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési igényeknek megfelelő HFS-t dolgoznak ki. A HFS-ek célja olyan stratégiák megalkotása, amely a helyi szereplőkön keresztül a térségben felmerülő projektötletek megvalósítását, a térségi igények kielégítését célozza, a HACS-ok által lefedett vidéki térségekben.

A Helyi Fejlesztési Stratégia összeállítását segítve, a legfontosabb célok meghatározásához az Éltető projektötlet gyűjtést indította, amelyre várja valamennyi szféra képviselőjének fejlesztési javaslatát!

 

A HFS LÉTREHOZÁSÁNAK MENETE:

6. Mire való a Projektötlet Adatlap, amelyet az Éltető küld a tagjainak?

Az Éltető tagjai a Projektötlet Adatlap kitöltésével jelezhetik tervezett fejlesztési igényeiket. A projektötlet Adtalapok tartalmait az Éltető dolgozza fel és összesíti. Az Éltető által elkészítendő Helyi Fejlesztési stratégia célja, hogy kiterjedjen és tartalmazza a tagok tervezett fejlesztési igényeit. Így biztosított az a lehetőség, hogy olyan tartalmú helyi pályázatok kerüljenek kiírásra, amelyek kiterjednek a tagok által a Projektötlet Adatlapban jelzett területekre.

 

7. Mikorra kell visszaküldenem a Projektötlet Adatlapot?

Folyamatosan várjuk a projektötlet adatlapok kitöltését és visszaküldését.

 

8. Milyen címre kell visszaküldenem a Projektötlet Adatlapot?

tervezes@balatonleader.hu

 

9. Mik azok az Éltető által tartandó Fórumok, konzultációk?

Az Éltető a Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos tudnivalókat az általa szervezendő fórumokon és konzultációkon osztja meg az Éltető tagjaival. A fórumokon és konzultációkon az Éltető tagjai feltehetik kérdéseiket. A fórumok és konzultációk az Éltető teljes működési területének különböző településein kerülnek megszervezésre. Az Éltető a fórumokról és konzultációkról minden tagjának előzetes írásbeli értesítést küld. A fórumokra és konzultációkra az Éltető intézményi és önkormányzati; társas- és egyéni vállalkozói, valamint civil szervezeti tagjai egyaránt előzetes meghívást kapnak.

 

10. Mit csinál a Tervezői Koordinációs Csoport (TKCS)?

A Tervezői Koordinációs Csoport az Éltető szakértőiből és vezető tisztségviselőiből álló szervezet, amelynek feladata a munkaszervezet részére megküldött Projektötlet Adatlapok tartalmainak a Helyi Fejlesztési Stratégiába történő illeszkedésének megtervezése.

 

11. Mit jelent a „tervezői koordinációs időszak”?

A tervezői koordinációs időszak a beérkezett projektadatlapok feldolgozásától a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséig tartó időtartam.

 

12. Mit jelent a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének társadalmasítása?

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének társadalmasítása az a folyamat, amelyben az Éltető a tagjaival megismerteti a HFS szakmai tartalmait és lehetőséget biztosít azok véleményezésére.

 

A MAJDANI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS VÁRHATÓ TUDNIVALÓK:

13. Várhatóan mikor lesz az a naptári időszak, amikor el kell készítenem a pályázatomat?

A pályázatok elkészítésére a pályázati felhívások kiírását követően lesz lehetőség, ennek a jelenleg várható időszaka 2024. tavasza.

 

14. Várhatóan mennyi időm lesz a pályázat elkészítésére?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján – a megjelenést megelőző kettő hétben – a pályázóknak lehetőségük lesz a központi felületen a pályázati felhívás megtekintésére. A pályázatok benyújtására – az előző időszak tapasztalatai alapján – több szakaszban lesz lehetőségek. Az adott pályázatokkal kapcsolatos végleges és pontos információkat minden esetben a pályázati felhívás tartalmazza majd.

 

15. Várhatóan milyen összegekre lehet majd pályázni?

A korábbi időszakhoz hasonlóan felhívásonként más-más keretösszegre lehet majd támogatási kérelmet benyújtani, különböző támogatási intenzitással. A pontos tudnivalókról később tudunk tájékoztatást adni.

 

16. El tudom készíteni a pályázatot magam is vagy pályázatíróra lesz szükségem hozzá?

A pályázati anyag összeállítását a támogatás igénylője is elvégezheti, azonban a korábbi időszak tapasztalati alapján javasoljuk pályázatíró igénybevételét.

 

17. Várhatóan milyen formátumú lesz a lesz a pályázat?

Az előző időszakhoz hasonlóan a támogatási kérelmeket adatlapos jelleggel – elektronikus felületen lehet benyújtani.

 

18. A pályázaton egyaránt indulhatnak intézmények-önkormányzatok, egyéni és társas vállalkozások valamint civilszervezetek?

Igen, várhatóan pályázaton egyaránt indulhatnak intézmények-önkormányzatok, egyéni és társas vállalkozások, valamint civilszervezetek 

 

19. Várhatóan mennyi idő telik a pályázat beadása és az elbírálása között?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján szakaszos benyújtás várható, ezért az elbírálás is szakaszosan történik, mely időtartama függ a beérkezett kérelmek kidolgozottságától, a beérkezett kérelmek számától.

 

20. Sikeres pályázat esetén az elbírálás és a folyósítás között várhatóan mennyi idő telik el?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján a támogatást igénylő a Támogatói Okirat átvételét követően valósítja meg fejlesztését, majd ezt követően kifizetési kérelmet nyújt be. A kifizetési kérelem elbírálásának időtartama több hónapot vehet igénybe.

 

21. Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás összegét egy összegben folyósítják vagy részletekben?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján a támogatási kérelemben meghatározott mérföldkövek száma alapján a kifizetés történhet egyszeri vagy többszöri elszámolással.

 

22. Szükséges önerő a pályázathoz?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján szükséges lesz az önerő biztosítása, melynek mértékét a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

 

23. Ha már volt az elmúlt időszakban sikeres LEADER pályázatom, akkor is pályázhatók?

Igen.

 

24. Korábbi sikeres LEADER pályázat előnyt jelent?

Az újonnan benyújtandó pályázat elbírálása során plusz előnyt nem jelent a korábbi sikeres Leader pályázat.

 

25. Melyek azok az okok, amelyek már előzetesen is kizárják a pályázaton való részvételemet?

 • A támogatást igénylő nem a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni.
 • A támogatást igénylő nem minősül átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint
 • A támogatást igénylő a támogatást igénylőkre vonatkozó feltételeknek nem felel meg
  (szervezet gazdálkodási formája, GFO kód)

 

26. Az Éltető tud segíteni a pályázat elkészítésében?

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület a tájékoztató fórumok alkalmával biztosít általános jellegű tájékoztatást a pályázatokkal kapcsolatban, a konkrét pályázat elkészítésében az Éltetőnek nincs módja segítséget nyújtani.

 

27. Kihez fordulhatok a HFS-sel kapcsolatos kérdéseimmel?

A HFS-sel kapcsolatos kérdéseket minden esetben írásban, a tervezes@balatonleader.hu e-mailen várjuk. Igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül minden kérdésre válaszolni.

 

28. Telefonon keresztül tud az Éltető a HFS-sel kapcsolatos segítséget nyújtani?

A korábbi időszak tapasztalatai alapján a HFS részletes tartalma miatt nem szerencsés a telefonos egyeztetés. Ennek érdekében foglaljuk össze a HFS-sel aktuálisan rendelkezésre álló tudnivalókat a www.eltetobalatonfelvidek.hu/ oldalon, ahol a HFS-sel kapcsolatos tudnivalókat folyamatosan frissítjük. A weboldalunk tartalmainak folyamatos frissítésén túl, kérjük tagjainkat, hogy kérdéseiket a   tervezes@balatonleader.hu címen tegyék fel.

 

29. Adhat be projektötletet olyan szervezet, aki nem tagja az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek?

A tervezési szakaszban projektötlet bárki beadhat. Azonban a későbbiek folyamán összeállításra kerülő helyi felhívások – a korábbi időszak tapasztalatai alapján – a pályázóval kapcsolatos alábbi szűkítő körülményeket tartalmazhatják:

 1. A fejlesztés megvalósítási helyszíne az Éltető területén legyen.
 2. A pályázó szervezet székhelye/telephelye az Éltető területén legyen.
 3. A pályázó a támogatási kérelem benyújtásakor legyen az Éltető pártoló vagy rendes tagja
 4. A pályázónak ne legyen tagdíj tartozása az Éltető felé.

 

30. Milyen jellegű fejlesztési elképzeléseket várunk?

A fejlesztési elképzelés alapvetően az intézmény/vállalkozásához/szervezetéhez saját tevékenységéhez vagy a telephely, székhely szerinti önkormányzathoz kötődhet (Projektötlet Adatlap 1. pont, illetve a megvalósítás helyszínére vonatkozó 4. pont alapján). A Projektötlet Adatlap 5. pontja „Tervezett tevékenység” tartalmazza a fejlesztés megnevezését és ugyanezt biztosítja a projektötlet Adatlap “Egyéb” kategóriája.

 

31. Például balatonfüredi székhelyű pályázó pályázhat-e, vagy elegendő, ha a pályázó telephellyel rendelkezik az Éltető működési körzetéhez tartozó 59 településének valamelyikén?

Balatonfüredi székhelyű pályázó az „Adhat be projektötletet olyan szervezet, aki nem tagja az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek?” válaszban foglalt feltételek szerint pályázhat.

 

32. Mely települések tartoznak az Éltető működési területéhez?

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Csopak, Dabronc, Dörgicse, Gógánfa, Gyepükaján, Halimba, Hetyefő, Hidegkút, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Kislőd, Lovas, Megyer, Mencshely, Monoszló, Nagyvázsony, Nemeshany, Nemesvámos, Nyirád, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, Szentimrefalva, Szentjakabfa, Szőc, Tagyon, Taliándörögd, Tihany, Tótvázsony, Ukk, Úrkút, Vászoly, Veszprémfajsz, Veszprémgalsa, Vigántpetend, Vöröstó, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár, Zánka

 

33. Mi a HFS létrehozási folyamatának következő három lépése?

 • A Projektötlet Adatlapok tagok általi, 2023. augusztus 20-i határidővel történő visszaküldése.
 • A Projektötlet Adatlapok tartalmának összesítése az Éltető munkaszervezete által
 • A Projektötlet Adatlapok értékelése az Éltető Tervezői Koordinációs Csoport tagjainak közreműködésével

 

34. Mikor és hol lesznek HFS Tájékoztató Fórumok?

 1. Időpont: 2023. szeptember 11. (hétfő) – 16:00 óra – 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. Házasságkötő terem
 1. Időpont: 2023. szeptember 14. (csütörtök) – 16:00 óra – 8330 Sümeg, Várcsárda

 

35. Mi hangzik el a HFS Tájékoztató Fórumokon?

 1. A 2023-27-es időszakra az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület által kidolgozásra kerülő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás
 2. Az eddigi beérkezett és a helyben felmerülő projekt elképzelésekkel kapcsolatos tájékoztatás, lehetőségek és tudnivalók
 3. Kérdések-válaszok, észrevételek összegzése

 

36. Kik tartják a HFS Tájékoztató Fórumokat?

Nemesvámos: Sövényházi Balázs, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja, Nemesvámos polgármestere tartja.

Sümeg: Dr. Rédei Zsolt, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Elnöke

 

37. Hogyan lehet regisztrálni a HFS Tájékoztató Fórumokra?

A kozpont@balatonleader.hu e-mail címen, előzetesen.

 

38. A pályázatok utófinanszírozással vehetőek igénybe?

Igen.

 

39. Mit jelent a pályázatoknál az utófinanszírozás?

Az Európai Uniós pályázatok úgynevezett utófinanszírozásos rendszerben nyújtanak támogatást. Ez azt jelenti, hogy a támogatottnak meg kell előlegezni a költségeket, ki kell fizetni a projekt összes szállítóját és szolgáltatóját és a csak igazoltan kifizetett számlákat lehet benyújtani elszámolásra. Így utólag kerül megtérítésre a támogatás.

 

40. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia átfogó céljai?

A Helyi Fejlesztési Stratégia átfogó céljai:

 1. Gazdasági együttműködések erősödése a Balaton-felvidéki termékek, szolgáltatások népszerűsítése mentén
 2. Balaton-felvidéki közösségek és a helyi fejlesztési kapacitások erősödése

 

41. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia speciális céljai

A Helyi Fejlesztési Stratégia speciális céljai:

 1. A vidéki térségekben a mikro- kis- és középvállalkozások indítása, fenntartása, erősítése
 2. Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése
 3. Az aktívabb társadalmi összefogás, az erősebb helyi identitás megteremtése, a közösségi gondolkodás és munkavégzés ösztönzése és ezek feltételeinek biztosítása
 4. Közösségi élet, közösségi marketing, közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, épített és kulturális örökség megőrzése
 5. A fiatalok helyben tartásának támogatása, letelepedésük segítése, az elvándorlás megelőzése
 6. Kedvezőtlen szociális helyzetben élők felzárkóztatásának ösztönzése, esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás javítása
 7. A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése

 

42. Melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia várható felhívásai?

A Helyi Fejlesztési Stratégia várható felhívásai:

 1. Vállalkozások fejlesztésének támogatása az Éltető Balaton-felvidéken:
  Itt kaphatnak támogatást “A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjeggyel rendelkezők, turisztikai területen működő vállalkozók – ős-, kistermelők, adószámos magánszemélyek, illetve az olyan mikro-, kis- és középvállalkozások – akik részei az ÉLTETŐ együttműködési programnak.
  Maximális támogatási összeg projektenként: 7.000.000 Ft
 2. Közösségi célú fejlesztések támogatása az Éltető Balaton-felvidéken:
  Itt kaphatnak helyet az önkormányzatok, civil szervezetek fejlesztési igényei.
  Példa: közösségi terek fejlesztése, eszközbeszerzések stb.
  Maximális támogatási összeg projektenként: 7.000.000 Ft
 3. Komplex szakmai projektek támogatása az Éltető Balaton-felvidéken:
  Itt kaphatnak helyet a speciális célok fejlesztésére szolgáló projektek.
  Példa: Éltető Védjegy, ifjúság segítése, hátrányos helyzetűek, nők szerepvállalása stb.
  Maximális támogatási összeg projektenként: 35.000.000 Ft
 4. Élményprogramok az Éltető Balaton-felvidéken:
  Itt kaphatnak támogatást a rendezvények, műhelymunkák, képzések, kisebb tanulmányutak stb., kivéve a falunap jellegű rendezvények.
  Maximális támogatási összeg projektenként: 3.000.000 Ft

 

43. Mekkora a Helyi Fejlesztési Stratégia felhívásaira fordítható teljes összeg?

Helyi felhívásokra fordítható teljes összeg: 442.030.825 Ft

 

44. Melyek a SWOT analízis legfontosabb adattartalmai?

A SWOT analízis a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének egyik fontos mérföldköve, mely a hatékony vidékfejlesztési stratégia megalkotásának elengedhetetlen feltétele és egyben alapja.

A SWOT analízis 2023. augusztusában került kiküldésre a Tervezői Csoport tagjai részére. A visszaküldött vélemények alapján a SWOT értékelése az alábbiak szerint alakult:

A térség fő erősségének tekintik:

 • a kiemelkedően jó turisztikai adottságokat, a táji és kulturális örökségi helyszíneket, rendezvényeket, történelmi borvidékeket,
 • a meglévő térségi identitást: a tagok közti eredményes partnerséget,
 • a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeket és a hozzájuk fűződő gazdasági tevékenységek sokszínűségét (védjegy),
 • a helyi fejlesztések egymásra épülésének lehetőségét,
 • a terület nem tömeg turizmus jellegét.

Gyengeségként értékelik:

 • időszakosan jelentős különbségek vannak a turisztikai forgalomban
 • kereskedelmi hálózatokba nehezebben kapcsolódunk be a termékek eltérő minősége/ kis mennyisége/ a feldolgozottság hiánya miatt
 • fejlesztési források csökkenését
 • a lakosság körében nincs megfelelő tapasztalat a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos területen

Lehetőségek:

 • a helyi termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó vásárlói szokások további erősítése
 • „a helyi termékek és szolgáltatások a helyi társadalomnak” gondolat ismertségének és támogatottságának további erősítése
 • szakértők bevonása a vidékfejlesztési folyamatokba
 • belföldi turizmus, azon belül is az agro- és ökoturizmus iránti érdeklődés növelése
 • vállalkozások munkatermelékenységet javító fejlesztések megvalósítása
 • tudatos vásárlói réteg elérése
 • jó példák és jó gyakorlatok szisztematikus bemutatása és átvétele

Veszélyek:

 • a gyakran változó jogi környezet, bürokrácia nehézséget jelent az eredmények megtartásában és újabb feladatok vállalásában
 • kellő forrás hiányában az épített és természeti értékeink romlanak, a cselekvő értékmegőrzés folyamatai elmaradnak
 • forráshiány miatt az indokolt fejlesztések és a szükséges értékmegőrzési folyamatok elmaradnak

A turizmus megjelenik az erősségek és a gyengeségek között is, azonban ez nem feltétlenül jelent ellentmondást. Egyrészt a régóta jelenlévő turizmus, amely a térség egyik húzó ágazata valóban időszakosan jelentkezik. A cél az lenne hogy a területen (nem csak közvetlenül a Balaton parti településeken) kialakuljon egy nem tömeg turizmus jellegű, és nem csak szezonális turisztikai kínálat, erősítve a térség lakóinak együttműködését a termelési és értékesítési folyamatokban is. A helyi értékek, termékek, szolgáltatások igénybevételének erősítése, a nyitottság új és jó példák, gyakorlatok elsajátítására lehetőséget ad a fejlesztési célok megvalósítására.

 

45. Mely településeken, mikor tartott HFS tájékoztató fórumokat az ÉLTETŐ?

 • 2023. szeptember 11. – Nemesvámos: Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésével kapcsolatos aktualitások ismertetése
 • 2023. szeptember 14. – Sümeg: 2023-2027-es HFS „Draft” verziójának elfogadása
 • 2023. szeptember 26. – Taliándörögd: 2023-27-es időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői megbeszélése – LEADER programban tervezett intézkedések egyeztetése
 • 2023. október 10. – Kapolcs: 2023-2027-es HFS társadalmasítása
 • 2023. október 12. – Aszófő: 2023-2027-es HFS társadalmasítása
 • 2023. október 19. – Sümeg: 2023-2027-es HFS társadalmasítása

 

46. Mennyi idő lesz a nyertes pályázat megvalósítására?

A nyertes projektek megvalósítására 2 év áll rendelkezésre.

 

47. Egy szervezet hány db pályázatot nyújthat be?

Pályázati felhívásként egy db támogatási kérelem nyújtható be. Ugyanakkor lehetőség van, hogy egy szervezet több pályázati felhívásra is nyújtson be támogatási kérelmet. Pl.: mikrovállalkozások fejlesztése és élményprogramok

 

48. Hol érhető el a Helyi Fejlesztési Stratégia?

A 2023-2027-es programozási időszakra vonatkozó a Nemzeti Irányító Hatóság által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete az alábbi linken érhető-el: Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027

 

49. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közgyűlése elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát?

Igen, a 2023. november 23-án tartott közgyűlésén.

 

A HFS létrehozásának ezt követő lépéseiről és a szükséges tudnivalókról folyamatos tájékoztatást biztosítunk itt, a https://eltetobalatonfelvidek.hu/helyi-fejlesztesi-strategia-2023/ oldalon.

(utolsó módosítás: 2023. december 11.)