Új pályázati felhívások az Éltetőnél!

Kedves Tagjaink! Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy hamarosan két új, LEADER helyi felhívás kerül meghirdetésre Egyesületünknél: mikrovállalkozások fejlesztésére, és önkormányzati valamint civil szervezeti helyi fejlesztés támogatására lehet majd támogatási kérelmeket benyújtani. A felhívások jelenleg felülvizsgálat alatt állnak az Irányító Hatóság részéről, a megjelenés dátumáról és a benyújtási szakasz kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást. Addig is figyeljétek weboldalunkat!

  1. Mikrovállalkozások fejlesztése eszközbeszerzéssel a Balaton-felvidéken

Felhívás célja: a működő mikrovállalkozások, illetve egyéb gazdasági tevékenységet végzők beruházásainak, műszaki technológiai fejlesztésének támogatása által a LEADER-szerű együttműködésen alapuló gazdasági aktivitás ösztönzése, az innováció erősítése, termékek és szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása.

Választható, önállóan megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

1.Eszközök , gépek beszerzése: projekt céljához kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése

  1. Marketing tevékenység: A termék, szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenység (információs anyagok, és/vagy egyéb tájékoztatást segítő anyagok (plakát, molinó, stb.)és/vagy honlap készítése, meglévő fejlesztése

Támogatást igénylők köre:

Agrárgazdasági szövetkezet (124)

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Részvénytársaság (114)

Közkereseti társaság (116)

Betéti társaság (117)

Szociális szövetkezet (121)

Egyéb önálló vállalkozó (232)

Egyéni vállalkozó (231)

Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Ügyvédi iroda (131)

Egyéni cég (228)

Minimális támogatási összeg: 500 000 Ft

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35- 50 db

Keretösszeg: 170 000 000 Ft

 

  1. Helyi fejlesztések támogatása

Felhívás célja: A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

Választható, önállóan megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

  1. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) – energetikai hatékonyságnövelést nem célzó – felújítása, bővítése, korszerűsítése;
  2. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) – energetikai hatékonyság céljából történő – felújítása, korszerűsítése;
  3. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése;
  4. Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása;
  5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.);
  6. Rendezvényszervezés

Támogatást igénylők köre:

Helyi önkormányzat (321)           

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)  

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)         

Sportegyesület (521)    

Egyéb egyesület (529)  

Közalapítvány (561)       

Egyéb alapítvány (569) 

Polgárőr egyesület (526)             

Nemzetiségi egyesület (528)     

Minimális támogatási összeg: 500 000 Ft

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35-50 db

Keretösszeg: 198 833 873 Ft

 

A pályázati felhívás innen tölthető le: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml