Új pályázati felhívások az Éltetőnél!

Kedves Tagjaink!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy két új, LEADER helyi felhívás került meghirdetésre.

 • mikrovállalkozások fejlesztésére – a benyújtási szakasz kezdete 2021. október 01.
 • önkormányzati valamint civil szervezeti helyi fejlesztés támogatása – támogatási kérelmek benyújtása folyamatos
 1. Mikrovállalkozások fejlesztése eszközbeszerzéssel a Balaton-felvidéken (VP6-19.2.1-28-5-21)

Felhívás célja: a működő mikrovállalkozások, illetve egyéb gazdasági tevékenységet végzők beruházásainak, műszaki technológiai fejlesztésének támogatása által a LEADER-szerű együttműködésen alapuló gazdasági aktivitás ösztönzése, az innováció erősítése, termékek és szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása.

Választható, önállóan megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

 1. Eszközök , gépek beszerzése: projekt céljához kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése
 2. Marketing tevékenység: A termék, szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenység (információs anyagok, és/vagy egyéb tájékoztatást segítő anyagok (plakát, molinó, stb.)és/vagy honlap készítése, meglévő fejlesztése

Támogatást igénylők köre:

 • Agrárgazdasági szövetkezet (124)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Részvénytársaság (114)
 • Közkereseti társaság (116)
 • Betéti társaság (117)
 • Szociális szövetkezet (121)
 • Egyéb önálló vállalkozó (232)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
 • Ügyvédi iroda (131)
 • Egyéni cég (228)

Minimális támogatási összeg: 500 000 Ft

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35- 50 db

Keretösszeg: 174 981 953 Ft

Támogatás intenzitása: 70-75% (Kedvezményezett települések)

 

 1. Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-28-6-21)

Felhívás célja: A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.

Választható, önállóan megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) – energetikai hatékonyságnövelést nem célzó – felújítása, bővítése, korszerűsítése;
 2. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) – energetikai hatékonyság céljából történő – felújítása, korszerűsítése;
 3. A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése;
 4. Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása;
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.);
 6. Rendezvényszervezés

Támogatást igénylők köre:

 • Helyi önkormányzat (321)           
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)  
 • Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)         
 • Sportegyesület (521)    
 • Egyéb egyesület (529)  
 • Közalapítvány (561)       
 • Egyéb alapítvány (569) 
 • Polgárőr egyesület (526)             
 • Nemzetiségi egyesület (528)     
 • Egyéb szövetség (517)

Minimális támogatási összeg: 500 000 Ft

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35-50 db

Keretösszeg: 198 833 873 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

 

A pályázati felhívás innen tölthető le: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml