Tündöklő Csillag Alapítvány

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.
+36 30 204 8883
dmgere@gmail.com
www.tundoklocsillag.hu

A Tündöklő Csillag Alapítvány elsősorban Balaton-felvidéki kistelepülések fiataljainak, közösségeinek támogatását tűzte ki célul. 2009-es alapítása óta az alapítvány önkéntesei vállalnak többek között táboroztatási feladatokat, anyagi és humán erőforrás támogatást, ifjúsági programok lebonyolítását, gyermekek és fiatalok közösségi életének az elősegítését, számukra jellemnevelési programok megvalósítását, illetve azok támogatását. 

Támogatott célcsoportok között szerepelnek cserkészek, plébániai ifjúsági közösségek, hittanos csoportok, egyéb ifjúsági csoportok.

Főbb programok voltak többet között cserkésztáborok, hittanos táborok, napközis táborok, egy- és többnapos kirándulások, valamint gyermek- és ifjúsági programok.