Pályázati hírek az Éltetőnél

2021. december 21-én az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 6 db pályázatról, 29 750 142 Ft fejlesztési támogatásról hozott döntést.

A ,,Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-28-6-21)” című felhívásra, 2021.10.07-ei szakaszzárásig beérkezett 6 db pályázatot javasolt támogatásra a HBB.

Jelenleg az Egyesületünknél két felhívás keretén belül nyújthatnak be pályázatot az egyesület működési területébe tartozó 59 Balaton-felvidéki településen tevékenykedő vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok.

  1. Mikrovállalkozások fejlesztése eszközbeszerzéssel a Balaton-felvidéken (VP6-19.2.1-28-5-21)

Felhívás célja: a működő mikrovállalkozások, illetve egyéb gazdasági tevékenységet végzők beruházásainak, műszaki technológiai fejlesztésének támogatása által a LEADER-szerű együttműködésen alapuló gazdasági aktivitás ösztönzése, az innováció erősítése, termékek és szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása.

  1. Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-28-6-21)

Felhívás célja: A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.