Éltető közgyűlést tartottunk Nagyvázsonyban

Egyesületünk ide első taggyűlését április 24-én Nagyvázsonyban, a Kinizsi vár konferencia termében tartotta.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az Éltető elmúlt időszakának tevékenységeiről, az elvégzett és az előttünk álló feladatokról, ezt követően elfogadták a két ülés közötti beszámolót, a 2022. évi közhasznúsági beszámolót, a 2023. évi költségvetést és munkatervet.

Személyi változás történt egyesületünk elnökségében: Schumacher József lemondott elnökségi tagságáról. Ezúton is tisztelettel köszönjük több éves, áldozatos munkáját. Schumacher József helyére Stumpf Rebekát, Taliándörögd község alpolgármesterét és a közösségi ház vezetőjét választotta meg az egyesület tagsága. Rebeka 2018. májusa óta volt a felügyelő bizottság tagja, így az ő helyére, a felügyelő bizottság tagjai közé Dobosi Győző került megválasztásra.

Dr. Rédei Zsolt elnök az idei év fontos feladataként határozta meg a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés elkészítését, valamint a korábban már megkezdett sikeres programok folytatását, külön is említve a fiatalok megtartását és letelepedésük elősegítését.

A beszámolóban elhangzott, hogy a 2022. évben elkészült a Bakony térség aktív turisztikai stratégiája, melynek egyik fontos feladata, hogy a térség turizmusában – az érintettek bevonásával – vázoljon fel olyan konszenzussal elfogadott jövőképet és célrendszert, melynek eléréséhez a maga területén egységesen hozzájárul minden, a közös stratégiaalkotásba bevont érintett és szereplő: önkormányzatok, államiszereplők, szolgáltók, attrakciógazdák, érintett civil szervezetek. A stratégia megvalósítását szolgálja a TOP-Plusz-6.1.4-23 – Aktív turizmus fejlesztése című pályázati felhívás, amely az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területéről három települést érint: Kislőd, Úrkút, Halimba. A projekt fő koordinálója a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, amelyhez konzorciumi partnerként csatlakozik az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület.

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület három díjat alapít, amelyekkel a jövőben tagjaink kiemelkedő munkáját, eredményeit kíván elismerni. A díjakról hamarosan részletes tájékoztatást adunk.

Nyolc új jelentkező kérte felvételét egyesületünkbe, így egyesületünk taglétszáma 320-ra növekedett. Új tagjainkat hamarosan részleletesen is bemutatjuk.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése áprilisban elfogadta Veszprém Vármegye Integrált Területi Program 2023. évi I. módosítását. A TOP Plusz források hatékony felhasználása érdekében kohéziós akcióterv készül, mely az újonnan megnyíló felhívásokra kíván majd érdemi projektgenerálást elérni. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület az elmúlt 15 év tapasztalatait, tudását felhasználva fogalmazta meg javaslatait a fenntarthatóság és a humán kapacitás fejlesztés területén. Kiemelésre kerültek az egyesület és partnerei által megvalósított sikeres projektek ifjúság, megújuló energiaforrások használata, elterjesztése, valamint a védjegy területéről.