Égig Érő Fa Egyesület

8409 Úrkút, Rózsa u. 1/4
+36 70 977 5192
egigerofaegyesulet@gmail.com
Facebook

A 2021-ben alakult nemzetiségi egyesület deklarált célja felöleli az oktatási-nevelési tevékenységet, a környezet- és természetvédelmet, a településfejlesztési célok meghatározását és támogatását, a falusi turizmus élénkítését, illetve az értékfeltárást, a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolását és a kulturális rendezvények szervezését. Az egyesület tevékenysége során szorosan együttműködik a település intézményeivel, civil szervezeteivel. Az egyesület aktív részt vállalt és vállal az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat által létrehozni kívánt Heimatmuseum körüli munkálatokban. Helytörténeti kutatómunka keretében több, mint 1000 – településünk régmúltját idéző – fényképet gyűjtöttek össze, melyeket a „Képbe zárt idő” elnevezésű fotókiállításon mutattak be, melyet követően a képeket felajánlották a Heimatmuseum javára. Az évről évre megrendezésre kerülő úrkúti Adventi Vásáron faházat működtetnek, valamint hozzájárulnak a rendezvényhez egy nagyméretű Mikulás szánkó építésével is. A település önkormányzatával, valamint más civil szervezetekkel együttműködve aktív résztvevői az úrkúti Gasztrotúra rendezvénynek. 2023-ban került sor első önálló kulturális rendezvényük megszervezésére (Kiszebáb égetés). Szintén 2023-ban „Úrkút az én szememmel” címmel pályázati kiírást tettek közzé az iskolások részére, melyen a falut kellett rövid videó formájában bemutatni. Hasonló célkitűzések mentén haladva szeretnék még tovább gazdagítani településük társadalmi- és kulturális életét, kutatva, őrizve és ápolva településük értékeit.