2021. október 21-én közgyűlést tartunk Taliándörögdön

Kedves Éltető Balaton-felvidékért Egyesületi Tagtársunk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy

2021. október 21-én (csütörtök) 16:00 órai kezdettel Közgyűlést tartunk,
amelyre szeretettel meghívjuk.

Közgyűlés helyszíne: Taliándörögd – Közművelődési Közösségi Ház
8295 Taliándörögd, Kossuth L. u. 39.

 

Napirendi pontok 

 1. Két ülés közötti beszámoló
 2. Közhasznúsági beszámoló a 2020. évi működésről
 3. 2021. évi tevékenységek, eredmények és költségvetés bemutatása
 4. 2022. évi költségvetés és munkaterv
 5. Tájékoztató a VeszprémBalaton2023 Zrt. alaptőke emelés

  kezdeményezéséről
 6. LEADER Helyi Felhívások aktualitásai
 7. Tisztségviselői választások
 8. Alapszabály módosítás
 9. Tagfelvétel
 10. Vegyes ügyek

 

Felhívjuk a tagok szíves figyelmét, hogy a Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a és még egy fő jelen van.

A jogszabályi változások következtében határozatképtelenség esetén a közgyűlés nem hívható össze ugyanarra a napra későbbi időpontban, ezért az egyesület kéri, hogy a közgyűlésen minden egyesületi tag szíveskedjen megjelenni.

Az írásbeli előterjesztési anyagot a meghívó levélben megküldött jelszó beírásával tudják megnyitni.

Az előterjesztési anyag letölthető:

Előterjesztési anyag

1. számú melléklet

Megjelenésére a témák fontosságára tekintettel feltétlenül számítunk! Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a taggyűlésen, úgy kérjük, legyen szíves egy képviseletre jogosult személynek, illetve egyesületi tagtársnak hivatalos formátumú meghatalmazást adni.

Meghatalmazás formanyomtatványa

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyesület alapszabályának 4.§ g) pontjában rögzítettek alapján az a rendes tag, aki kettő egymást követő ülésen nem tud részt venni, azt a vezetőség automatikusan felkéri, hogy pártoló tagi státuszt legyen szíves vállalni az Egyesület működésében. Ennek az az oka, hogy a távol maradó rendes, azaz szavazati joggal rendelkező tagok a működéssel, napi ügyvitellel kapcsolatos döntéseket, működést hátráltatják. Kérjük, segítse az egyesületi közös munkát a részvétellel, vagy annak jelzésével, hogy – amennyiben jelenleg rendes tag és nem tud részt venni az ülések többségén – pártoló tagként szeretne részt venni a közös munkánkban!

Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:

Dr. Rédei Zsolt s.k
elnök
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület