innovation

Vállalkozói innovációs lehetőség

Újszerű pályázatok a kutatás, fejlesztésben érdekelt vállalkozók részére mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás, borászat vagy erdőgazdálkodás területeken

Ebben a konstrukcióban pályázni csak összefogva lehet – április 15-ig várjuk a jelentkezéseket!

Megjelent az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházások támogatása” című pályázati felhívás.

A pályázat agrár területen nyújt lehetőséget olyan együttműködésen alapuló projektek megvalósítására, amelyek tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási ágazatban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és (a szellemi, szabadalmi tulajdonjogok megtartása mellett) szabadon felhasználhatónak kell lennie.

A jelen felhívás keretében az együttműködő csoportok tagjai olyan projektek megvalósítására pályázhatnak, amely az agrárgazdaság – beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, rövid ellátási lánc, erdőgazdálkodás – termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra. A fejlesztésnek nemzetközi innovációs együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére kell irányulnia.

A pályázat keretében innovatív projektnek számít: a fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.

Az ÉLTETŐ Balaton-felvidékért Egyesület az elmúlt két évben több, csoportos egyeztető megbeszélésen is részt vett, illetve kezdeményezett tagjaival innovációs témában. Ezeken az egyeztetéseken többek között az alábbiak mentén formálódott egy közös innovációs program:

 • új termékek fejlesztése
 • a védjegyes és az újonnan fejlesztésre kerülő termékek beltartalmi értékének vizsgálata
 • ezek eredményein alapuló új piacfejlesztési, értékesítési módszerek bevezetése
 • védjegyesek által előállított termékek alapanyagainak kombinálásával új termékek előállítása
 • mérethatékonysági, gazdaságossági számítások szükségessége
 • közösségi jelentőségű vágópont és feldolgozó kialakítása Nemesvámoson

A formálódó innovációs program bővíthető, módosítható az április 15-ei határidőig jelentkezők által!

Várjuk azon egyesületi tagjaink jelentkezését április 15-ig, akik szeretnének részt venni egy közös innovációs programban a fentebb leírt területeken.

Jelentkezni lehet Szabados Zsuzsannánál: 70/453-5296 (Foglalt jelzés esetén újrahívással, sms, vagy e-mail küldéssel (kozpont@balatonleader.hu) is lehet jelezni a részvételi szándékot.)

Az előzetesen jelentkezők részére egyeztető megbeszélést tartunk, amelyre már csak a részvételüket jelző regisztrálók kapnak meghívást a hatékony munkavégzés érdekében. 

A pályázatban megvalósítható főbb tevékenységek:

 • Innovációs csoport létrehozása
 • Projektterv kidolgozása, az abban foglaltak megvalósítása
 • Az együttműködés folyamatos működtetése
 • A projekt megvalósulásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele
 • A mezőgazdasági termékek értékének növelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztéseket célzó beruházások megvalósítása a vállalati hatékonyság növelése érdekében
  • A projekttel összefüggésben új gépek, eszközök beszerzése, technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • Épületek, építmények kivitelezése
  • Energiahatékonyság javítása, környezetterhelés csökkentése, megújuló energiaforrások hasznosítása

 A pályázatot benyújtó, együttműködő csoport tagjai lehetnek:

 • legalább öt gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó, vállalkozó, akik jellemzően ugyanazon szakágazathoz tartoznak (ezek külön-külön lehetnek: mezőgazdasági termelő, élelmiszer feldolgozó és borász, rövid ellátási láncos projekt tagja, erdőgazdálkodó)
 • kutatóhelyek, tanácsadók, szaktanácsadók,
 • a résztvevők jogilag függetlenek egymástól.

A pályázati támogatás összege a közös innovációs tevékenységre, konzorciumi működésre vonatkozóan kb. 45 millió Ft. A konzorciumi tagok ezen felül egyéni beruházásokhoz kb. 62 millió Ft, kollektív beruházásokhoz kb. 310 millió Ft támogatást igényelhetnek. A koordinációra, közös innovációs tevékenységre vonatkozóan a támogatási intenzitás 100 %-os, a beruházásokra vonatkozóan 60%-os.

Szeretettel várjuk tagjaink jelentkezését!

A határidő betartása fontos!!! Aki április 15-ig nem jelzi a részvételi szándékát, nem fogjuk tudni a jelentkezését elfogadni, mert tovább kell haladni az előkészítő munkafolyamatokkal!