Pályázatok

Várhatóan 2017-ben írjuk ki a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozóan a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER pályázatait. A rendelkezésre álló 495 millió Ft támogatásra az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tagjai: 59 település vállalkozói, önkormányzatai, civil szervezetei nyújthatják be pályázataikat.

Az ÉLTETŐ fontosnak tartja, hogy tagjai számára – koordinatív jelleggel -segítséget nyújtson más EU-s pályázatokban is. Elsősorban a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati lehetőségei lehetnek relevánsak ebből a szempontból.

A pályázati folyamatoknál a 2016-2020 időszakra vonatkozó jogszabályok és a Széchenyi-2020 kötelező arculati elemei lesznek az irányadóak. A korábbi évekhez hasonlóan az ÉLTETŐ rendszeresen tart tájékoztató fórumokat  az aktuális pályázati lehetőségekről, és a tájékoztatók anyagait írásban is tagjai rendelkezésére bocsátja.

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei:
Videkfejlesztesi_Program_-_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei_2014-2020_1-2