2019. május 21-én közgyűlést tartunk Balatonakalin

Kedves Éltető Balaton- felvidékért Egyesületi Tagtársunk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy

2019. május 21-én (kedd) 16:30 órai kezdettel Közgyűlést tartunk,

amelyre szeretettel meghívjuk. 

Közgyűlés helyszíne: Balatonakali, Kultúrház
8243 Balatonakali, Petőfi Sándor u. 2.

Napirendi pontok

 1. Két ülés közötti beszámoló
 2. Közhasznúsági beszámoló a 2018. évi működésről
 3. A HACS területére készült Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) elfogadása
 4. Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
 5. 2019. évi egyesületi működés
 6. LEADER – közösségi együttműködési program aktualitásai
  – Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  – Pályázati kiírásokkal kapcsolatos aktualitások
 7. Tagfelvétel
 8. Vegyes ügyek

Felhívjuk a tagok szíves figyelmét, hogy a Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a és még egy fő jelen van.

A jogszabályi változások következtében határozatképtelenség esetén a közgyűlés nem hívható össze ugyanarra a napra későbbi időpontban, ezért az egyesület kéri, hogy a közgyűlésen minden egyesületi tag szíveskedjen megjelenni.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést, 2019. május 24-én 17:00 órára összehívom azonos helyszínre, azzal, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok többségi döntésével hozhat határozatot az eredeti napirendi pontokról.

Az írásbeli előterjesztési anyagot a meghívó levélben megküldött jelszó beírásával tudják megnyitni.

Előterjesztési anyag letölthető:

Előterjesztési anyag

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Megjelenésére a témák fontosságára tekintettel feltétlenül számítunk! Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a taggyűlésen, úgy kérjük, legyen szíves egy képviseletre jogosult személynek, illetve egyesületi tagtársnak hivatalos formátumú meghatalmazást adni.

Meghatalmazás formanyomtatványa:

Meghatalmazás

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyesület alapszabályának 4.§ g) pontjában rögzítettek alapján az a rendes tag, aki kettő egymást követő ülésen nem tud részt venni, azt a vezetőség automatikusan felkéri, hogy pártoló tagi státuszt legyen szíves vállalni az Egyesület működésében. Ennek az az oka, hogy a távol maradó rendes, azaz szavazati joggal rendelkező tagok a működéssel, napi ügyvitellel kapcsolatos döntéseket, működést hátráltatják.  Kérjük, segítse az egyesületi közös munkát a részvétellel, vagy annak jelzésével, hogy – amennyiben jelenleg rendes tag és nem tud részt venni az ülések többségén – pártoló tagként szeretne részt venni a közös munkánkban!

Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:

                Dr. Rédei Zsolt s.k
                         elnök
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület                            

Sümeg, 2019. május 6.